Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің кезеңдері